PwC Survey

Vážená pani, vážený pán,

budeme veľmi radi, ak prijmete naše pozvanie zúčastniť sa na prieskumoch spoločnosti PwC na Slovensku. Prieskumy sú zamerané na rôzne oblasti vrátane horúcich tém zo slovenského ekonomického prostredia. Vyplnením príslušného dotazníka prispejete k presnejšej štatistike a tým zvýšeniu vypovedacej hodnoty daného prieskumu.

Spoločnosť PwC sa venuje prieskumom dlhé roky a vo svetovom meradle sú všeobecne uznávané. Viac informácií o PwC na Slovensku nájdete na www.pwc.com/sk.

Ďakujeme za zodpovedný prístup k vyplneniu dotazníka, ako aj k samotnému prieskumu.

PwC