Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, 2014

Vážená pani, vážený pán,

Pozývame vás k účasti na ďalšom „Prieskume dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, 2014“, ktorý organizuje spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP).

V aktuálne prebiehajúcom prieskume zisťujeme situáciu v segmente dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Cieľom je získať obraz o súčasnom stave a očakávanom budúcom vývoji
v tomto odvetví. Chceme zhodnotiť najmä vývoj na slovenskom trhu, analýzu kľúčových
faktorov a priniesť reakcie dodávateľov na tieto zmeny.

Tento on-line prieskum je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku a jeho vyplnenie potrvá približne 10 minút. Oceníme, keď odpovede spracujete do 31. marca 2014.

Všetky Vaše odpovede sú striktne dôverné, nebudú zverejnené tretím stranám a nebudú sa spájať s menom spoločnosti.  Spracované výsledky a analýza dát z prieskumu nebudú obsahovať žiadnu referenciu na konkrétnu spoločnosť. Cieľom tohto prieskumu je zobraziť všeobecne trhové podmienky na poli dodávateľov automobilového priemyslu.

Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a ústretovosť

Prieskum je uzatvorený, aktuálne spracovávame výsledky. Hlavné zistenia z prieskumu budeme komunikovať v máji 2014 prostredníctvom našej webovej stránky www.pwc.com/sk/automobilovy-priemysel. Záverečnú správu Vám zašleme na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vyplnení prieskumu.