Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s publikovanými prieskumami môžete kontaktovať nasledovných predstaviteľov spoločnosti PwC Slovensko.

Zuzana Sehnalová
Marketing & Communications Leader
Tel.: +421 2 59350 133
Jana Grošeková
Senior Marketing Specialist
Tel.: +421 2 59350 131